Skip to main content

3D Laserscanning

Met de 3D-Laserscanning technologie zijn we in staat om zeer snel zeer veel relevante informatie in te zamelen waarbij het hele bouwproces wordt opgeslagen in een building information model, kortweg BIM.

Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van de architecten, aannemers en ingenieurs voor in het inmeten van:
  • gebouwen
  • monumenten
  • archeologische sites
  • grotten en/of tunnels
We beschikken momenteel over drie laserscanners. Twee scanners voor terreinmetingen en een compactere scanner voor het inmeten van constructies en gebouwen.
Play Video

Meten met 3D-laserdata

Grondverzetberekeningen

Van enkele kubieke meters tot een paar miljoen, wij zijn de geschikte partner voor al uw grondverzetberekeningen.

Met ontgrinders, zandwinners en grote grondverzetbedrijven als opdrachtgevers hebben we onze deskundigheid op het gebied van grondverzetberekeningen reeds meermaals mogen bewijzen.

Dieptemetingen

Ook onder het wateroppervlak kunnen wij op diverse manieren metingen uitvoeren om het reliëf van de bodem te bepalen.

Afhankelijk van het doel worden singlebeam, multibeam of manuele peiltechnieken toegepast. Op kantoor worden vervolgens de meetgegevens, al dan niet gecombineerd met metingen boven het wateroppervlak, verwerkt tot een duidelijk leesbaar geheel.

 

Doordat wij in staat zijn om zowel de droge als de natte metingen uit te voeren, blijft alles in één hand.
Play Video

Aquavisum presentatie

Plaatsbepaling winwerktuigen

Met de nodige kennis van GPS-systemen en monitoringssoftware, zorgen wij voor de input van het juiste kaartmateriaal op zandzuigers, baggermolens, …

Ook het verwerken van de gelogde data tijdens of na het baggeren behoort tot de mogelijkheden.

Machinebesturing

Vele grondverzet en wegenisprojecten worden momenteel uitgevoerd door kranen, bulldozers, laadschoppen, … uitgerust met machinebesturing.

Wij zijn de ideale partner voor de opbouw van 3D modellen, de omzetting naar machinebesturingsbestanden en de bijhorende ondersteuning op het terrein.

Technisch tekenwerk

Al onze meetgegevens worden zorgvuldig uitgewerkt tot een leesbaar geheel.

Dit kan gaan om een 3D model, een uitgewerkte tekening,… Dit geheel kunnen wij aanleveren in meerdere digitale formats en/of in planvorm.

Plaatsbeschrijvingen

Wij helpen u graag verder met een gedetailleerde en deskundige plaatsbeschrijving of bevindingsstaat van uw onroerend goed.

Tijdens een plaatsbezoek noteren en fotograferen we nauwkeurig de bestaande toestand en eventuele schade en/of gebreken. Hiervan ontvangt u een uitgebreid verslag met fotobijlage.
Een jong en dynamisch collectief van vier landmeetkundige bedrijven.

Wij zijn experten in land- en dieptemetingen.

Close Menu

Wij zijn experten in land- en dieptemetingen.


PS-Survey BV
Ophovenstraat 60
3680 Maaseik

Tel.: +32 89 86 17 046
Email: info@pssurvey.be